tel. 18 266 77 76
e-mail: muzeum@nowytarg.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek - wtorek: 8.00 - 16.00
soboty: 9.00 - 14.00
niedziela: nieczynne

Zbiory

Zbiory w chwili otwarcia muzeum liczyły 1500 eksponatów, a obecnie posiadamy ponad 7000 atrakcyjnych obiektów. Są to w przeważającej części dary mieszkańców Nowego Targu i miejscowości na Podhalu, Spiszu i Orawie.
Zgromadzone są one w kilku działach: etnograficznym, artystyczno-historycznym
i przyrodniczym, a udostępnione na wystawach czasowych oraz stałej zatytułowanej: "Nowy Targ na przełomie XIX i XX wieku, miasto którego już nie ma". Na wystawie stałej pokazujemy kilka warsztatów rzemieślniczych: szewstwo, bednarstwo, garncarstwo, kuśnierstwo, tkactwo, kowalstwo, stolarstwo.

Najcenniejsze kolekcje naszego muzeum to:
  • Warsztaty rzemieślnicze;
  • Sztandary miejskich organizacji społecznych i zawodowych działających w Nowym Targu na przełomie XIX i XX wieku;
  • Sztuka ludowa XIX wieku przeważnie o tematyce religijnej: rzeźby, przydrożne kapliczki, obrazki na szkle, obrazy olejne, świadcząca o wysokim kunszcie twórców ludowych, takich jak: Piotr Kułach z Chodówki, Andrzej Cesacz z Waksmundu, Witalis Nanke z Nowego Targu oraz inni anonimowo;
  • Malarstwo Michała Rekuckiego;
  • Rzeźby wybitnego miejscowego artysty Edwarda Sutora;
  • Ceramika Jana Reczkowskiego;
  • Prace nowotarskich  plastyków: Anny Dobrzańskiej, Zofii Dudzińskiej, Wacława Czubernata, Antoniego Krzystyniaka;
  • Zbiór zdjęć nowotarskiego fotografa Edwarda Morawezta;
  • Zbiór zdjęć przedstawiających Nowy Targ z okresu PRL-u;

Uzupełnieniem zbiorów jest archiwum i biblioteka.