tel. 18 266 77 76
e-mail: muzeum@nowytarg.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek - wtorek: 8.00 - 16.00
soboty: 9.00 - 14.00
niedziela: nieczynne
Strona główna Aktualności Zapraszamy do zapoznania się z dziejami nowotarskiego Kopca Wolności.

Zapraszamy do zapoznania się z dziejami nowotarskiego Kopca Wolności.

o2022-02-18
Zapraszamy do zapoznania się z dziejami nowotarskiego Kopca Wolności.
W Nowym Targu podtrzymywano ducha polskości i patriotyzmu. Oczywistym było, iż w 1910 roku mieszkańcy Nowego Targu aktywnie włączyli się w upamiętnienie pięćsetnej rocznicy Bitwy pod Grunwaldem - i zorganizowali usypanie kopca dla uczczenia zwycięstwa nad Zakonem Krzyżackim. Rada Miasta wyłoniła ze swego grona Komitet Grunwaldzki, który składał się z sześciu członków: Józefa Rajskiego, Franciszka Dworskiego, Aleksandra Lgockiego, Michała Skalskiego, ks. Jana Bułata, dr Kazimierza Krotoskiego, Jędrzeja Bryniarskiego. Nowy Targ, jak cała Galicja, również świętował obchody rocznicy jednego z największych wydarzeń w historii Polski. 

Komitet zadecydował o usypaniu kopca nazwanego „Grunwaldzkim”, jako symbol patriotyzmu i polskości. Prace nad nim trwały 4 miesiące. Usypano go w Parku Miejskim im. Adama Mickiewicza, niedaleko Kościoła św. Katarzyny, przy brzegu rzeki Czarny Dunajec. Miejsce to miało upamiętniać niezniszczalność ducha polskości. Kopiec Grunwaldzki stał się pomnikiem pamięci. W uroczystości poświęcenia Kopca Grunwaldzkiego wzięli udział bardzo licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta, władze z Burmistrzem Józefem Rajskim na czele, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji. Niefortunne usytuowanie kopca blisko brzegu rzeki Czarny Dunajec doprowadziło do jego częściowego rozmycia w czasie groźnej w skutkach powodzi miasta 17 lipca 1913 roku. 

Odbudowa kopca nastąpiła po I Wojnie Światowej w 1928 roku. Uroczyste poświęcenie Kopca Wolności odbyło się w 10. rocznicę Odzyskania przez Polkę Niepodległości. Rocznica ta była bardzo hucznie świętowana w Nowym Targu. W obchody włączyli się mieszkańcy miasta, Rada Miasta, wszystkie partie polityczne, duchowieństwo, szkoły, stowarzyszenia i organizacje w tym członkowie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Straży Pożarnej i Przysposobienie Wojskowe. Uchwałą Rady Miasta Nowy Targ z 11 listopad 1928 roku kopiec usypany w Parku Miejskim im. Adama Mickiewicza nazwano Kopcem Wolności. Burmistrz Józef Rajski ogłosił odbudowanie miejsca pamięci narodowej -  Kopca Wolności mieszkańcom Nowego Targu z balkonu nowotarskiego Ratusza. Dosypano ziemię przywiezioną z trzech zaborów i pól bitewnych m.in. z pod Racławic. Złożono w nim ołowiane pojemniki z dwoma aktami erekcyjnymi z 1910 r. i 1928 r. z zapisem budowy przedsięwzięcia, inicjatorami, fundatorami i budowniczymi kopca.Przebieg Uroczystości relacjonuje obszernie „Gazeta Podhalańska” w nr 47.z dn. 18 listopada 1928 r.

W latach 1972 – 1973 decyzją władz komunistycznych, podczas prac związanych z regulacją brzegu rzeki Czarny Dunajec i budową wałów przeciwpowodziowych rozplantowano Kopiec Wolności. Ziemia przywieziona z trzech zaborów i pól bitewnych, w tym z Bitwy pod Racławicami oraz dwa akty erekcyjne z 1910 r. i 1928 r. prawdopodobnie znajdują się pod wałami. 
O rekonstrukcję Kopca silnie zabiegała Jadwiga Apostoł Staniszewska, która przygotowywała potrzebne pisma, jak również napisała apel dotyczący rekonstrukcji zniszczonej pamiątki narodowej. Został on odczytany przez inicjatora odbudowy Kopca przewodniczącego Zarządu Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Nowym Targu por. rez. Tadeusza Morawy (senior) w czasie mszy św. za Ojczyznę w kościele św. Katarzyny w dniu 13 listopada 1988 r. podczas obchodów 70. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Nowotarżanie poprali go bardzo licznie. Pod apelem podpisały się 624 osoby.

Inicjatywę odbudowy Kopca Wolności poparł Związek Podhalan w Ameryce Północnej z Chicago. W liście z dnia 3 marca 1990 r. skierowanym do Komitetu Społecznego Odbudowy Kopca Wolności w Nowym Targu wiceprezes Związku Stanisław Dzierzęga – Gubała pisze: „Doceniając znaczenie historyczne pamiątki narodowej, jaką jest Kopiec Wolności w Nowym Targu, z całym sercem pragniemy poprzeć moralnie i finansowo odbudowę zniszczonego Kopca przez władze komunistyczne”. Polonia amerykańska przekazała na ten cel 650 $ (6 129 500 zł). Pieniądze przekazano za pośrednictwem Tadeusza Morawy do dyspozycji Komitetu Odbudowy. Inicjatywę poprł również Jan Nowak Jeziorański, który przekazał na ten cel 20 $.

Obywatelski Społeczny Komitet Odbudowy Kopca Wolności zadecydował, aby Kopiec zrekonstruować w pobliżu miejsca jego usytuowania w 1910 r., niedaleko Kościoła św. Katarzyny, przy brzegu rzeki Czarny Dunajec. W tym miejscu znajdowała się ziemia z poprzedniego Kopca i dwa akty erekcyjne. Prace nad obudową wykonywane były przez nowotarżan społecznie. Projekt autorstwa Jerzego Głodkiewicza zakładał, aby Kopiec w kształcie stożka podzielić na trzy części, które połączono ze sobą schodami. Trzy poziomy symbolizowały etapy usypywania Kopca od 1910 r.: zwycięstwo grunwaldzkie, Odzyskanie przez Polskę Niepodległości oraz walkę Polaków w obronie wolności i suwerenności. Kopiec uzupełniono ziemią z Fortu Pulaski, Savannah w Stanie Georgia - Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.

Z okazji przypadającej 200. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja odbyły się w Parku Miejskim im. Adama Mickiewicza uroczystości złożenia Aktu Erekcyjnego restytucji Kopca Wolności. Obchody rozpoczęły się o godz. 10.00 Mszą Św. na Rynku w Nowym Targu, w której brali udział członkowie Komitetu Honorowego, przedstawiciele władz miasta, instytucji, szkół, poczty sztandarowe oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Nowego Targu. Po nabożeństwie i odegraniu przez Orkiestrę NZPS „Podhale” Hymnu Państwowego oraz Roty i po przemówieniu Pana Józefa Ramsa - Burmistrza Miasta Nowego Targu, poczty sztandarowe wraz z władzą miasta i delegacjami instytucji i szkół w uroczystym przemarszu przeszły do Parku Miejskiego. Akt Erekcyjny po podpisaniu przez Komisję Honorową, został wmurowany w Kopiec Wolności przez Burmistrza Miasta Nowego Targu Józefa Ramsa oraz płk. Włodzimierza Budarkiewicza.

Wystawę można oglądać do końca lutego 2022 r.
Zobacz inne

Wolne stanowisko pracy
o2022-07-22
Miejskie Centrum Kultury w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Instruktor w Dziale Muzeum.
Wakacje w Muzeum
o2022-06-25
Zapraszamy serdecznie na Wakacje w Muzeum w ramach akcji Wakacji w mieście.
Zapisy: Muzeum Drukarstwa w Nowym Targu,
ul. Sobieskiego 4, tel. 18 26 412 42.